+36 30 300-4251 [email protected]

 

A Polgári Egyesület Szombathelyért 2002 decemberében alakult, elsősorban szombathelyi polgári körök tagjaiból. Taglétszámunk jelenleg 52 fő. Egyesületünk tiszteletbeli elnökedr. Széll Kálmán professzor úr,a Vas megyei Markusowszky Kórház nyugalmazott főorvosa, Szombathely Megyei Jogú Város Díszpolgára,aki többekkel együtt  alapító tagja is e közösségnek.

 

Egyesületünk legfőbb céljai, célkitűzései:

A nemzeti kultúra-, a polgári és keresztény értékek ápolása, kulturális örökségünk megóvása. Ennek tükrében szervezünk különbözőprogramokat-, megemlékezéseket-, összejöveteleket, de foglalkozunk ismeretterjesztéssel, s nem utolsó sorban karitatív tevékenységet is végzünk. Fontosnak tartjuk a helyi és az országos közéletben való részvételt, s nem utolsósorban a kapcsolattartást más szombathelyi és Szombathelyen kívüli civil szervezetekkel is.

Havonta tartunk zártkörű összejöveteleket, ahol megbeszéljük az élet dolgait, a politikai eseményeket, a közéletben történteket, de megosztjuk egymással gondjainkat, bajainkat, örömeinket, élményeinket is.

Évente több alkalommal (havi-, kéthavi gyakorisággal)hívunk vendégeket, akikkel nyilvános program keretében találkozhatnak Szombathely és környéke érdeklődő polgárai.

Előadások, fórumok, kerekasztalbeszélgetések, író – olvasó találkozók, könyv- és filmbemutatók, kiállítások keretében egyesületünk vendégei voltak:

 

 • orvos professzorok: Dr. Csókay András, Dr. Cholnoky Péter, Dr. Papp Lajos, Dr. Széll Kálmán ;
 • írók, költők, történészek: Alexa Károly, Deák Ernő, Döbrentei Kornél, Gyimóthy Gábor, Gyurácz        Ferenc,Jókai Anna,  Jakab-Köves Gyopárka, Kiszely Gábor ;
 • egyházi személyiségekDr. Veres András megyés püspök, Horváth József pápai prelátus ;
 • politikusok:Áder János, Ékes Ilona, Pokorni Zoltán, Dr. Scöpflin György EP képviselő, Szűrös Mátyás, Lentner Csaba, Dr. Mikola István
 • politológusok:Fricz Tamás, Kiszelly Zoltán, Tóth Gy. László, Zárug Péter Farkas ;
 • Dr. Csath Magdolna közgazdász professzor:;
 • újságírók:Kondor Katalin, Kormos Valéria, †Lovas István, Pörzse Sándor, †Seszták Ágnes ;
 • televíziós-, rádiós szerkesztők, műsorvezetők: Bayer Zsolt,Bencsik András, Matúz Gábor, Rákay Philip, Siklósi Beatrix;
 • színművészek, színházigazgatók, filmrendezők: Bálint Éva, Benkóczy Zoltán, Beregszászi Olga, Császár Angela, Csurka László, Dózsa László, Eperjes Károly, Faragó Annamária, Hűvösvölgyi Ildikó, Huszárik Kata, Kautzky Armand, Koncz Gábor, Kubik Anna, Nagy Anna, Oberfrank Pál, Ókovács Szilveszter, Ráckevei Anna, Szabó Tibor, Szarvas József, Kerényi Imre, Koltay Gábor ;
 • alkotó művészek: Lesenyi Márta, Melocco Miklós, Tóth Emőkeszobrászok,Misley László ötvösművész,néhai Németh Pál dobópápa festő, ésSütő Éva iparművész ;
 • énekesek, énekművészek, zeneszerzők: Dévai Nagy Kamilla, Gergely Éva, Tolcsvay Béla, Papp Gyula,Petrás Mária, Pitti Katalin ;
 • énekegyüttesek, verséneklők:Crédó együttes (Kárpátaljáról), Tarisznyások együttes (Szomabthelyről) ;
 • s nem utolsó sorban Wittner Mária56-os hős és Welther Károly56-os áldozat leánya, Welther Ildikó

 

Már hagyomány hogy, minden esztendőben, tartunk megemlékezéseket, nevezetes évfordulók-, nemzeti ünnepek alkalmából önállóan-, vagy más helyi civil szervezetekkelközös szervezésben:

 • február 25-én: A kommunizmus áldozatainak emléknapján
 • június 4-én: A nemzeti összetartozás napján,
 • okt. 23-án:Az 1956-os forradalom kitörésének emléknapján,
 • nov. 4-én: Az 1956-os forradalom leverésének emlékezetére

A megemlékezéseken, megemlékező műsorokban történészek, írók, közéleti személyiségek ünnepi beszédén túl, egyesületünk tagjai, más civil közreműködők, s több esetben neves színművészek, énekesek is közreműködtek, felléptek. Gyakran rendeztünk költészet napi esteket, s verses-zenés összeállítással emlékeztünk2005-ben József Attila, illetve 2008-ban Wass Albertszületésének századik-, 2018-ban pedig utóbbi születésének 110. évfordulójára.

 

Szerveztünk filmbemutatókat:

Több alkotás: a „Velünk élő Trianon”,a „Néma kiáltás!”, „Adjátok vissza a hegyeimet!”, „A fehér vértanú” (R.: Koltay Gábor),„Becsapott ország 2006.” (R.: Siklósi Beatrix),„Hóhér Vigyázz!” (R.: Matúz Gábor és Siklósi Beatrix),„Nincs kegyelem!” (R.: Matúz Gábor), „Menaságra repülj!”(R.: Faragó Annamária)című filmek szombathelyi díszbemutatója kötődik hozzánk, amelyeket a rendezők minden alkalommal, s néhány esetben a film közreműködői, szereplői is megtiszteltek jelenlétükkel.

 

Rendeztünk kiállításokat is /helyi-, vagy helyi kötődésű alkotóművészek munkáiból/:

 • „Szentjeink”– címmel: Lesenyei Márta, Tóth Emőkeszobrászművészek és Sütő Éva iparművész alkotásaiból /utóbbi művésznő szintén alapító tagja és a mai napig tagja egyesületünknek/ ;
 • „Ecsettel és kalapáccsal” címszó alatt: Németh Pál„dobópápa” festményeit és Misley Lászlóötvösművészrézmunkáit bemutató kiállítást is rendeztünk ;
 • „Hitvallás – Szent Márton emlékezete”címmel pedig: Lesenyei Mártaszobrászművész rajzaiból és Sütő Évaiparművész alkotásaiból összeállított kiállítással tisztelegtünk, az 1700 éve Savariában született, Szent Márton emléke előtt.

 Az „Ismerd meg hazádat!” mottót szem előtt tartva szerveztünk kirándulásokat: Budapest, Nagykanizsa, Velem – Cák, Kőszeg – Bozsok, Káli-medence – Badacsony, Bakony – Somlóhegy, Őrség… stb.

2005-ben egyesületünk vállalta a határon túli magyarokért meghirdetett, országhatáron átívelő 40 napos „Feltámadási menet” Szombathely-Kőszeg közötti útvonalának és programjának megszervezését, lebonyolítását. Amelynek létrehívásáról, a szégyenletes végkifejlettel zárult, 2004. december 5-én megtartott kettős állampolgárságért kiírt és szomorú végkifejlettel zárultnépszavazást követően született elhatározás és kezdeményezés, amely Veszprém megyéből indult..

Karitatív tevékenységünk keretében adakoztunka határon túl létrehozandó –Böjte Csabaferences szerzetes által megálmodott –csángó-magyar iskola és Böjte Csaba testvér árvaházai javára, illetve az utóbbi időszak sajnálatosan szaporodó természeti katasztrófáinak (a kárpátaljai-, erdélyi- és hazai árvizek) áldozatai, kárvallottjai-, s a szinte éhínséggel küszködő kárpátaljai magyar családok számára.

Említésre méltó, hogy 2006. szeptember 17-ét követően, az „Őszödi beszéd”nyilvánosságra kerülése után – amelyet még tetéztek ugyanezen esztendő október 23-i budapesti erőszakos, véres eseményei – nap, mint nap részt vettünk a szombathelyi Szentháromság szobornál, a 2007 májusáig tartó tiltakozó tüntetéseken, ahol gyakran szónokoltunk és a szervező munkából is kivettük részünket.

Megalakulásunk óta, szinte minden alkalommal ott voltunk a FIDESZMagyar Polgári SzövetségBudapesten megtartott nagygyűlésein, illetve jelentősebb ünnepi rendezvényein. Hosszú ideje, minden év októberének 23. napján felkeressük a rákoskeresztúri temető301-es parcelláját, ahol koszorúzással és rövid megemlékezéssel tisztelgünk az 1956-os hősök és áldozatok emléke előtt.

Nem mellékes az sem, hogy az elmúlt években minden alkalommal (összesen nyolcszor) ott voltunk a budapesti, Orbán Viktorminiszterelnökünket és kormányunkat támogató Békemeneteken.

A kezdetektől minden esztendőben, év elején tartunk, ünnepi vacsorával egybekötöttrendezvényt, ahol nem csak egyesületünk tagjai, de hozzátartozóink, barátaink és ismerőseink is részt vehetnek és vendégül hívunk prominens személyiségeket is. Hagyománnyá vált, hogy mindig egy-egy neves, művész-vendég(ek) műsora gazdagítja ezen programunkat, amelyet rendre megelőz az előző évi munkánk beszámolója, értékelése.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 2018-ban – a Szent Márton napi díjátadó gálán– másodmagunkkal megkaptuk „Az év civil szervezete”kitüntetést.

Egyesületünk a működési költségeit elsősorban a tagdíjakból fedezi. Alkalom adtán pályázatok segítségével adódott lehetőségünk további anyagi erőforráshoz jutni. Egyrészt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumír ki minden esztendőben pályázatot civil szervezetek számára a Nemzeti Együttműködési Alap(a továbbiakban: NEA)–, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig aKulturális és Civil Alapterhére. A 2018-as esztendőben nem adtunk be pályázatot. A korábbiakban volt, hogy a NEA pályázaton, s volt olyan, hogy a helyi Kulturális és Civil Alap-ra benyújtott pályázat útján részesültünk anyagi támogatásban. Azt azonban el kell mondani, hogy helyi és országos viszonylatban is számtalan civil szervezet él a pályázati lehetőségekkel, ezért a működési költségeinket tekintve, viszonylag szerény támogatási összegekről beszélhetünk. Mégis köszönet illeti a támogatókat, mert egy-egy sikeres pályázatunk révén hozzájárult ahhoz, hogy tevékenységünk tartalmasabb, színvonalasabb legyen.

 

Végezetül:

Egyesületünk minden tagjának legfőbb vágya, hogy mielőbb megvalósuljon egy olyan polgári értékrendet teremtő és megbecsülő-, keresztényi értékeket is szem előtt tartó Magyarország, ahol minden tisztességesen élő és dolgozó ember gondtalanul, békességben és félelem nélkül élhet.

Összeállította

 

Horváth Csaba 

egyesület elnök